דברו איתנו

מכינות שחר

כתובת: בית הספר החקלאי מקווה ישראל חולון 

office.shachar@mehina.net :מייל