top of page
לראש העמוד
שחר מכינות קדם צבאיות

ההרשמה למכינות שחר בעיצומה , לינק להרשמה בעמוד המכינה 

אודות

מכינות שחר

מטרת העל של מכינות שחר היא לחבר את הדור הצעיר לחברה, למדינה ולזהות היהודית. להשלים ולהמשיך תהליך שעובר הנוער במערכת החינוך בכדי להכינם לקראת השירות הצבאי, לעודד התנדבות ליחידות קרביות, למסלולי פיקוד וקצונה ולשירות משמעותי.

תוכניות הלימודים שאנו מציעים נבנו בכדי להעניק למשתתפים הכנה נאותה וחוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא, טיפוח מנהיגות צעירה, והעשרת עולמם הרוחני-ציוני, בנוסף הכשרת בני-נוער הנוטלים על עצמם אחריות, החדרת תחושת שליחות, ונכונות לשאת במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה, החינוך ועוד.

 

אנו מכירים בחשיבות הליווי גם לאחר תקופת המכינה, במהלך השירות הצבאי ולאחריו. ולכן משקיעים מאמצים ומשאבים בשימור והמשך הקשר עם החניכים, ומציעים תוכנית משתחררים ייחודית לבוגרים שלנו.

 

מכינות שחר פרושות בכל רחבי הארץ מקיבוץ אלרום בצפון הגולן, חוקוק ותל קציר בגליל , מבוא דותן בצפון השומרון , מקווה ישראל בחולון  עד לישוב ניצן שבדרום.

המכינות

המכינות

מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות המשלבות הכנה לצבא, חיי קבוצה, לימודי מורשת, ידיעת הארץ והכרת החברה הישראלית 

מקווה ישראל בנות 

חוקוק

טל

אלרום

תל קציר

מקווה ישראל

שחר האון

ניצן

מבוא דותן

תכניות בוגרים

תכניות הבוגרים שלנו מלוות את חניכי המכינה גם לאחר הגיוס וסיום השירות הצבאי ומעניקות תמיכה משמעותית בכניסה לחיים האזרחיים

עוד על שחר

תכניות בוגרים

תכניות בוגרים
צור קשר

הצוות שלנו

קרמר.jpg

דנה מלכה

 

 רכזת חינוכית ​

אוריאל אלדד

 

 מייסד וראש ארגון שחר

רפאל בן נעים 

 

מנכ״ל עמותת שחר - עשייה ציונית

לואי אסעד

 

ראש מכינת

  שחר - אופקים לעתיד 

loaayasaad10@gmail.com

0505511200

דולב .jpg

דולב רצון 

 

ראש מכינת מקווה ישראל

אלעזר שנדרופי 

 

ראש מכינת מבוא דותן 

הצוות שלנו

דנה מלכה

 

 מנהלת חינוכית ​

אוריאל אלדד

 

 מייסד וראש ארגון שחר

רפאל בן נעים 

 

מנכ״ל עמותת שחר - עשייה ציונית

קרמר.jpg

נדב קרמר

 

סמנכ״ל פיתוח 

דולב רצון .jpeg

דולב רצון
 
מנהל מכינות שחר 

שותפים לדרך

download.png
bottom of page