top of page
לראש העמוד

עוד על שחר

"ניכרים דברי אמת"- חניכי המכינה יתחנכו לאור הרצון לדרוש אמת וללכת לפיה. 

"חיבור"- עולמו של כל נער מוקף מעגלי זהות המשפיעים עליו השפעה מכרעת, אך גם מושפעים ממנו. בתקופת המכינה יחדד הנער את ההכרות עם מעגלים אלה ואת הקשר שלו אליהם, ויקבל כלים להשפיע בהם. חיבור זה יתבטא גם בתוך הקבוצה עצמה, המתהווה לחבורה שיש בין פרטיה קשר עמוק ולא מקרי, על אף המפריד והשונה, בחינת "כל ישראל ערבים זה לזה". הכרה זו איננה רק הכרה תיאורטית: את ערך החסד, למשל, ילמדו תוך התנדבויות ברחבי הארץ, את ערך אהבת הארץ ילמדו דרך הרגליים, ואת ערך הרעות, תחת אלונקה במסע מפרך.

אופטימיות, אומץ ותקווה- ההליכה במשעולי החיים מציבה אתגרים קשים לכל אדם, אך מעבר לקושי הפיזי של החיים, נקודות ההכרעה תמיד יהיו מנטליות ונפשיות. בתקופת המכינה יפנימו הנערים את דרך ההתמודדות המישירה מבט באומץ, בתקווה, ובעיקר עם חיוך. אמרתו המפורסמת ביותר של הרבי נחמן מברסלב: "כל העולם כולו, גשר צר מאד, והעיקר לא לפחד כלל", תעמוד לנגד עיניהם כאנשים המתמודדים עם אתגרי החיים.

בניין הרוח - במהלך השהות במכינה החניכים יקיימו לימוד אינטנסיבי יום יומי, המקנה להם את הרצון לדעת, לחקור, להטיל ספק וללמוד. הלימודים יעסקו בטיפוח רוח האדם בזיקה לשורשים ולמקורות היהודיים כי: "עם שאיננו יודע את עברו, ההווה שלו דל והעתיד שלו לוט בערפל" (יגאל אלון). מתוך הלמידה על השורשים מהם צמחנו אנו מסוגלים להבין טוב יותר את הסיבות לקיומנו כאן, ולהעצים את הרוח שדוחפת אותנו להתמודד עם הקשיים.

הכנה לצה"ל- אנו מאמינים כי שירות משמעותי בצה"ל הינו זכות ולא חובה ויש בו נשיאה בנטל האחריות הלאומית ואף מהווה מפתח להצלחה בחיים האזרחיים. המכינה שוקדת על תוכניות להכנה פיזית ונפשית לקראת השירות הצבאי. התוכניות כוללות מדס"ים, מסעות, שבועות ניווט והישרדות וכן מפגשים עם נציגי היחידות השונות בצה"ל.

התנדבות כדרך חיים- המכינה מציבה את הנתינה כערך מוביל ואת ההתנדבות ככלי לבניית חברה מוסרית וערכית. החניך יגלה אחריות ומעורבות ויתנסה בכל שבוע בעשייה התנדבותית בדגש על הסביבה הקרובה לו.

הצוות שלנו

דנה מלכה

 

 רכזת חינוכית ​

אוריאל אלדד

 

 מייסד וראש ארגון שחר

רפאל בן נעים 

 

מנכ״ל עמותת שחר - עשייה ציונית

נמרוד נחלב  
ראש מכינת אל- רום 


nimrodm1909@gmail.com

 

אלעזר שנדרופי 

 

ראש מכינת מבוא דותן 

יאיר ויצמן
ראש מכינת בית שאן ( מקוה ישראל )

yaitsman1516@gmail.com

058-4152535


 

תום קורן 
ראש מכינת חוקוק

2omkoren@gmail.com 

050-4217779

 

 ירון כרם
ראש מכינת טל 

yaronke92@gmail.com 

054-2593770

 

ביני מדז׳ינסקי
ראש מכינת תל קציר

bini@mehina.net 

052-7560355

 

גיל יעל 
ראש מכינת האון 
 

gilyael18@gmail.com 

054-4346556

 

עמיר שגב 
ראש מכינת ניצן 

amirsagiv4@gmail.com 

052-3739997

 

טליה בן דוד
ראש מכינת שחר בנות 
 

24talya10@gmail.com

053-4898633

 

bottom of page