top of page
לראש העמוד

מכינות קדם צבאיות 

מטרת העל של מכינות שחר היא לחבר את הדור הצעיר לחברה, למדינה ולזהות היהודית. להשלים ולהמשיך תהליך שעובר הנוער במערכת החינוך בכדי להכינם לקראת השירות הצבאי, לעודד התנדבות ליחידות קרביות, למסלולי פיקוד וקצונה ולשירות משמעותי.

תוכניות הלימודים שאנו מציעים נבנו בכדי להעניק למשתתפים הכנה נאותה וחוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא, טיפוח מנהיגות צעירה, והעשרת עולמם הרוחני-ציוני, בנוסף הכשרת בני-נוער הנוטלים על עצמם אחריות, החדרת תחושת שליחות, ונכונות לשאת במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה, החינוך ועוד.

 

אנו מכירים בחשיבות הליווי גם לאחר תקופת המכינה, במהלך השירות הצבאי ולאחריו. ולכן משקיעים מאמצים ומשאבים בשימור והמשך הקשר עם החניכים, ומציעים תוכנית משתחררים ייחודית לבוגרים שלנו.

 

מכינות שחר פרושות בכל רחבי הארץ מקיבוץ אלרום בצפון הגולן, חוקוק ותל קציר בגליל , מבוא דותן בצפון השומרון , מקווה ישראל בחולון  עד לישוב ניצן שבדרום.

נשמע מעולה! רוצה לדעת עוד

המכינות

מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות המשלבות הכנה לצבא, חיי קבוצה, לימודי מורשת, ידיעת הארץ והכרת החברה הישראלית 

bottom of page