top of page
לראש העמוד

תוכניות בוגרים 

תוכנית משתחררים של מכינות שחר – תוכנית חינוכית:

 

מכינות שחר שמות להן לדגש ללוות את החניך החל מהגעתו למכינה , גיוסו לצבא ועד לחיים האזרחיים לאחר הצבא.

חלק מתהליך הליווי של החניכים אל חיים העצמאיים כולל בתוכו תוכנית משתחררים , תוכנית של חודש שמיועדת בעיקר לבוגרי המכינה אך פתוחה לכל מי שהשתחרר מהצבא סמוך לתוכנית.

לאחר תהליך חשיבה ממושך ומספר ניסיונות של התוכנית בכמה וריאציות, נבנתה תוכנית מקורית שעונה על כל המטרות. התוכנית הייחודית מתקיימת ביוון למשך 8 ימים שבמהלכה החבר'ה מטיילים, עוברים סדנאות, מכירים אחד את השני לעומק ויוצרים חוויה משמעותית שתלווה אותם בהמשך הדרך. הטיסה לחו"ל במסגרת התוכנית נותנת להם תחושה של תוכנית לא שגרתית ומיוחדת ומייצרת ניתוק מהארץ והמכשירים הטכנולוגיים שמאפשר חיבור ודיבור משמעותי יותר.

מטרות התוכנית הן בראש ובראשונה לעבד את חוויות הצבא ולדבר על חוויות משמעותיות שהשפיעו עליהם. מעבר לכך יש רצון להודות ולפנק אותם על שירות משמעותי של 3 שנים או יותר.

המחשבה שעומדת מאחורי התוכנית היא שהגילאים לאחר הצבא הם גילאים שיש להם הכי פחות ליווי שהם קיבלו אי פעם , האופציות הפרוסות לפניהם הן אין סופיות ולכן התקופה הופכת להיות תקופה מבולבלת ולא פשוטה. ולכן בתוכנית אנחנו מנסים לייצר תהליך שבו ייחשפו בפניהם פרטים בצורה מסודרת ומקצועית וכך יוכלו לדעת על הזכויות שלהם ולבחור את המשך דרכם בצורה טובה יותר.

דרך התוכנית אנחנו מנסים לתת להם כלים ואמונה בעצמם וזאת על מנת שיוכלו לבחור את הדרך המשמעותית והטובה ביותר להם במגוון תחומים למשך חייהם.

תוכנית משתחררים של מכינות שחר – תוכנית חינוכית:

 

מכינות שחר שמות להן לדגש ללוות את החניך החל מהגעתו למכינה , גיוסו לצבא ועד לחיים האזרחיים לאחר הצבא.

חלק מתהליך הליווי של החניכים אל חיים העצמאיים כולל בתוכו תוכנית משתחררים , תוכנית של חודש שמיועדת בעיקר לבוגרי המכינה אך פתוחה לכל מי שהשתחרר מהצבא סמוך לתוכנית.

לאחר תהליך חשיבה ממושך ומספר ניסיונות של התוכנית בכמה וריאציות, נבנתה תוכנית מקורית שעונה על כל המטרות. התוכנית הייחודית מתקיימת בשוויץ למשך 8 ימים שבמהלכה החבר'ה מטיילים, עוברים סדנאות, מכירים אחד את השני לעומק ויוצרים חוויה משמעותית שתלווה אותם בהמשך הדרך. הטיסה לחו"ל במסגרת התוכנית נותנת להם תחושה של תוכנית לא שגרתית ומיוחדת ומייצרת ניתוק מהארץ והמכשירים הטכנולוגיים שמאפשר חיבור ודיבור משמעותי יותר.

מטרות התוכנית הן בראש ובראשונה לעבד את חוויות הצבא ולדבר על חוויות משמעותיות שהשפיעו עליהם. מעבר לכך יש רצון להודות ולפנק אותם על שירות משמעותי של 3 שנים או יותר.

המחשבה שעומדת מאחורי התוכנית היא שהגילאים לאחר הצבא הם גילאים שיש להם הכי פחות ליווי שהם קיבלו אי פעם , האופציות הפרוסות לפניהם הן אין סופיות ולכן התקופה הופכת להיות תקופה מבולבלת ולא פשוטה. ולכן בתוכנית אנחנו מנסים לייצר תהליך שבו ייחשפו בפניהם פרטים בצורה מסודרת ומקצועית וכך יוכלו לדעת על הזכויות שלהם ולבחור את המשך דרכם בצורה טובה יותר.

דרך התוכנית אנחנו מנסים לתת להם כלים ואמונה בעצמם וזאת על מנת שיוכלו לבחור את הדרך המשמעותית והטובה ביותר להם במגוון תחומים למשך חייהם.

10
14
12
13
8
7
1
9
6
2
4
3
5
נשמע מעולה! רוצה לדעת עוד
bottom of page